024/2013 – Ορισμός μελών της Επιτροπής Σύνταξης Τοπογραφικού Διαγράμματος και τη τοποθέτηση ή μετατόπιση περιπτέρων, εντός του Δήμου μας για το έτος 2013