008/2009 – Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου (σύμφωνα με τον Ν. 1566/85. Άρθρο 50)

008/2009 – Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου (σύμφωνα με τον Ν. 1566/85. Άρθρο 50)

Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου (σύμφωνα με τον Ν. 1566/85. Άρθρο 50)

ads008.pdfa