147/2010 – Ορισμός τακτικού & αναπληρωματικού μέλους επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας ακινήτου 8ου Γυμνασίου

147/2010 – Ορισμός τακτικού & αναπληρωματικού μέλους επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας ακινήτου 8ου Γυμνασίου

Ορισμός τακτικού & αναπληρωματικού μέλους επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας ακινήτου 8ου Γυμνασίου

ads1472010.pdfa

Τελευταία Νέα