458/2017 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου μας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί από 30 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2017 στα Ιωάννινα

458/2017 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου μας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί από 30 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2017 στα Ιωάννινα