449/2017 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου στη Διεθνή Έκθεση ανακύκλωσης υλικών και ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης ’’ECOMONDO the green technologies expo’’ που θα διεξαχθεί στις 07/11/2017-10/11/2017 στο Ρίμινι Ιταλίας

449/2017 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου στη Διεθνή Έκθεση ανακύκλωσης υλικών και ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης ’’ECOMONDO the green technologies expo’’ που θα διεξαχθεί στις 07/11/2017-10/11/2017 στο Ρίμινι Ιταλίας

449/2017 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου στη Διεθνή Έκθεση ανακύκλωσης υλικών και ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης ’’ECOMONDO the green technologies expo’’ που θα διεξαχθεί στις 07/11/2017-10/11/2017 στο Ρίμινι Ιταλίας