022/2013 – Ορισμός 1 Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, σύμφωνα με το Ν. 1337/83 για το έτος 2013

022/2013 – Ορισμός 1 Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, σύμφωνα με το Ν. 1337/83 για το έτος 2013