241/2015 – Παράταση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας και συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου ως συμπράττοντα φορέα στο πρόγραμμα ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ με τίτλο έργου ΙΛΙΟΝ Στήριξη

241/2015 – Παράταση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας και συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου ως συμπράττοντα φορέα στο πρόγραμμα ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ με τίτλο έργου ΙΛΙΟΝ Στήριξη

241/2015 – Παράταση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας και συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου ως συμπράττοντα φορέα στο πρόγραμμα ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ με τίτλο έργου ΙΛΙΟΝ Στήριξη