454/2013 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

454/2013 – Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

Τελευταία Νέα