Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την κάλυψη των αναγκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου