044/2009 – Προσδιορισμός της στάσης του Δήμου μας απέναντι στις Κρατικές Υπηρεσίες και Φορείς που δεν ανταποκρίνονται στις προτάσεις μας για επίλυση χρόνιων προβλημάτων του Δήμου

044/2009 – Προσδιορισμός της στάσης του Δήμου μας απέναντι στις Κρατικές Υπηρεσίες και Φορείς που δεν ανταποκρίνονται στις προτάσεις μας για επίλυση χρόνιων προβλημάτων του Δήμου

Προσδιορισμός της στάσης του Δήμου μας απέναντι στις Κρατικές Υπηρεσίες και Φορείς που δεν ανταποκρίνονται στις προτάσεις μας για επίλυση χρόνιων προβλημάτων του Δήμου

ads044.pdfa

Τελευταία Νέα