ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/05/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19/05/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την  19 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα  20.30 μ.μ., σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικράτειας (Β΄850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020a

2. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των τιμών του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έως 31.12.2020, λόγω της πανδημίας του COVID-19a

3. Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του 9ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ιλίουa

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΩΣa

5. Λήψη απόφασης: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 524 (Κ.Χ. ΠΡΑΣΙΝΟ) περιοχής Αγίου Φανουρίου του Δήμου μας, ii) για την καταβολή δικαστικής δαπάνης της εν λόγω απαλλοτρίωσηςa

6. Διαβίβαση εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την έγκριση χορήγησης παράτασης και τροποποίησης του υπ’ αριθμ. 30877/05.08.2019 συμφωνητικού της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου»a

7. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa , 7Aa7Ba

8. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

9. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

10. Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 198/2019 & 200/2019 Α.Δ.Σ.

  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 19/05/2020a