Προτάσεις για επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Ιλίου.

Προτάσεις για επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Ιλίου.

Προτάσεις για επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Ιλίου.

adspk1322010.pdfa