Προτάσεις για επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Ιλίου.