361/2010 – Πρόταση καθορισμού τέλους καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών για το οικονομικό έτος 2011

361/2010 – Πρόταση καθορισμού τέλους καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών για το οικονομικό έτος 2011

Πρόταση καθορισμού τέλους καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών για το οικονομικό έτος 2011

ads3612010.pdfa