310/2009 – Πρόταση καθορισμού τέλους καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών για το οικονομικό έτος 2010

310/2009 – Πρόταση καθορισμού τέλους καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών για το οικονομικό έτος 2010

Πρόταση καθορισμού τέλους καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών για το οικονομικό έτος 2010

ads310.pdfa

Τελευταία Νέα