455/2009 – Ρύθμιση εξόφλησης οφειλών κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 63 παραγράφου 2 περιπτ. α, β, γ του Νόμου 3801/09 (ΦΕΚ 163Α/04-09-2009)

455/2009 – Ρύθμιση εξόφλησης οφειλών κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 63 παραγράφου 2 περιπτ. α, β, γ του Νόμου 3801/09 (ΦΕΚ 163Α/04-09-2009)

Ρύθμιση εξόφλησης οφειλών κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 63 παραγράφου 2 περιπτ. α, β, γ του Νόμου 3801/09 (ΦΕΚ 163Α/04-09-2009)

ads455.pdfa

Τελευταία Νέα