241/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 11 του Κανονισμού του Δ.Σ.

241/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 11 του Κανονισμού του Δ.Σ.

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a