Συζήτηση για την πολιτική του νέου Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. στα θέματα πολιτισμού και άθλησης

Συζήτηση για την πολιτική του νέου Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. στα θέματα πολιτισμού και άθλησης

Συζήτηση για την πολιτική του νέου Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. στα θέματα πολιτισμού και άθλησης

adsdhkepa162011.pdfa