338/2013 – Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης της ανάληψης των αρμοδιοτήτων των Ν.Π. του Δήμου μας (ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ & ΔΗ.KE.Π.Α.Κ.Α), της μεταφοράς του προσωπικού και της κατάργησης αυτών