029/2015 – Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου ως Φορέα-Εταίρου σε υπό συγκρότηση Κοινωνική Σύμπραξη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»

029/2015 – Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου ως Φορέα-Εταίρου σε υπό συγκρότηση Κοινωνική Σύμπραξη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»

029/2015 – Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου ως Φορέα-Εταίρου σε υπό συγκρότηση Κοινωνική Σύμπραξη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»