549/2009 – Συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Θαλής» που αφορά την «Αβαθή Γεωθερμία στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Αστικών Περιοχών – Προσδιορισμό και χωρική αποτύπωση του θερμικού δυναμικού των υπεδαφικών σχηματισμών και αειφορική λειτουργία των γεωθερμικών συστημάτων»

549/2009 – Συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Θαλής» που αφορά την «Αβαθή Γεωθερμία στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Αστικών Περιοχών – Προσδιορισμό και χωρική αποτύπωση του θερμικού δυναμικού των υπεδαφικών σχηματισμών και αειφορική λειτουργία των γεωθερμικών συστημάτων»

Συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Θαλής» που αφορά την «Αβαθή Γεωθερμία στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Αστικών Περιοχών  – Προσδιορισμό και χωρική αποτύπωση του θερμικού δυναμικού των υπεδαφικών σχηματισμών και αειφορική λειτουργία των γεωθερμικών  συστημάτων»

ads549.pdfa