049/2009 – Συμμετοχή του κοινωνικού λειτουργού Ανδρέα Σόλια στις εργασίες του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διεπιστημονικού συνεδρίου νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών

049/2009 – Συμμετοχή του κοινωνικού λειτουργού Ανδρέα Σόλια στις εργασίες του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διεπιστημονικού συνεδρίου νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών

Συμμετοχή του κοινωνικού λειτουργού Ανδρέα Σόλια στις εργασίες του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διεπιστημονικού συνεδρίου νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών

ads049.pdfa

049/2009 – Συμμετοχή του κοινωνικού λειτουργού Ανδρέα Σόλια στις εργασίες του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διεπιστημονικού συνεδρίου νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών