Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 16/2013 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου