Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 188/14-12-2009 (με αρ.πρωτ.: 1134/17-12-09) που αφορά τη απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 2010

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 188/14-12-2009 (με αρ.πρωτ.: 1134/17-12-09) που αφορά τη απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 2010

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 188/14-12-2009 (με αρ.πρωτ.: 1134/17-12-09) που αφορά τη απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 2010

adspk302010.pdfa

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 188/14-12-2009 (με αρ.πρωτ.: 1134/17-12-09) που αφορά τη απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 2010