Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 189/14-12-2009 (με αρ.πρωτ.: 1135/17-12-09) που αφορά τη καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου και απασχόληση μονίμου προσωπικού πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2010.

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 189/14-12-2009 (με αρ.πρωτ.: 1135/17-12-09) που αφορά τη καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου και απασχόληση μονίμου προσωπικού πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2010.

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 189/14-12-2009 (με αρ.πρωτ.: 1135/17-12-09) που αφορά τη καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου και απασχόληση μονίμου προσωπικού πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2010.

adspk292010.pdfa