Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 31/20-1-2010 (με αρ.πρωτ.:249/28-1-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια εντύπων – αφισών – προσκλήσεων για καρναβαλικές εκδηλώσεις 2010.

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 31/20-1-2010 (με αρ.πρωτ.:249/28-1-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια εντύπων – αφισών – προσκλήσεων για καρναβαλικές εκδηλώσεις 2010.

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 31/20-1-2010 (με αρ.πρωτ.:249/28-1-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια εντύπων – αφισών – προσκλήσεων για καρναβαλικές εκδηλώσεις 2010.

adspk502010.pdfa

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 31/20-1-2010 (με αρ.πρωτ.:249/28-1-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια εντύπων – αφισών – προσκλήσεων για καρναβαλικές εκδηλώσεις 2010.