Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 6/20-1-2010 (με αρ.πρωτ.:200/26-1-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 14.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για καλλιτέχνες(θέατρο δρόμου, χορευτές, κ.α.) για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στις 3,6,10,13 και 15/2/2010.

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 6/20-1-2010 (με αρ.πρωτ.:200/26-1-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 14.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για καλλιτέχνες(θέατρο δρόμου, χορευτές, κ.α.) για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στις 3,6,10,13 και 15/2/2010.

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 6/20-1-2010 (με αρ.πρωτ.:200/26-1-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 14.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για καλλιτέχνες(θέατρο δρόμου, χορευτές, κ.α.) για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στις 3,6,10,13 και 15/2/2010.

adspk492010.pdfa

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. απόφασης 6/20-1-2010 (με αρ.πρωτ.:200/26-1-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 14.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για καλλιτέχνες(θέατρο δρόμου, χορευτές, κ.α.) για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στις 3,6,10,13 και 15/2/2010.