033/2015 – Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής», επί της οδού Πωγωνάτου 2, ιδιοκτησίας ΠΙΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας

033/2015 – Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής», επί της οδού Πωγωνάτου 2, ιδιοκτησίας ΠΙΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας

033/2015 – Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής», επί της οδού Πωγωνάτου 2, ιδιοκτησίας ΠΙΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας