104/2015 – Σφράγιση του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΨΙΛΙΚΑ ιδιοκτησίας GJOZI REXHER του ARSHIN επί της οδού Λ. Πετρουπόλεως 28 στο Ίλιον λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

104/2015 – Σφράγιση του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΨΙΛΙΚΑ ιδιοκτησίας GJOZI REXHER του ARSHIN επί της οδού Λ. Πετρουπόλεως 28 στο Ίλιον λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας