041/2015 – Σφράγιση του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΡΕΠΕΡΙ» ιδιοκτησίας ΔΑΚΤΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Γρηγορίου, επί της οδού Αλαμάνας 10 στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

041/2015 – Σφράγιση του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΡΕΠΕΡΙ» ιδιοκτησίας ΔΑΚΤΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Γρηγορίου, επί της οδού Αλαμάνας 10 στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας