022/2015 – Σφράγιση του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού Καππαδοκίας 13 στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας

022/2015 – Σφράγιση του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού Καππαδοκίας 13 στο Ίλιον, λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας