029/2015 – Σφράγιση του καταστήματος «Λιανικό εμπόριο τροφίμων & ποτών», επί των οδών Δραγουμάνου 14 & Ραδιοφωνίας 31 (Κ1), στο Ίλιον, ιδιοκτησίας Χαλιλόπουλου Ιωάννη του Δημητρίου

029/2015 – Σφράγιση του καταστήματος «Λιανικό εμπόριο τροφίμων & ποτών», επί των οδών Δραγουμάνου 14 & Ραδιοφωνίας 31 (Κ1), στο Ίλιον, ιδιοκτησίας Χαλιλόπουλου Ιωάννη του Δημητρίου