Σχολική Επιτροπή Β΄ Bάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/10 και  την υπ’ αριθμ. 90/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συγχώνευση όλων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Σχολείων του Δήμου μας σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου».
 
Σκοπός της ως άνω Σχολικής Επιτροπής είναι:
 
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.
β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους εξοπλισμό τους.
γ) Η εισήγηση προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.
δ) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
ε) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 

Προέδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αντιπροέδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Πρόεδρος)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Αντιπρόεδρος)

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΕΜΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Δ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ/ντρια 11ου Γυμνασίου

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΜΑΡΙΑ Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Νέστορος 101, 1ος Όροφος,
Tηλ.: 213.2030.004, 213.2030.005 και 213.2030.008
Φαξ: 210.2630.122

Πρόσκληση ΔΣ Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής για την 27/02/2024a

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 – 2oΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣa

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2021 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝa

1Η ΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2022 Β-ΒΑΘΜΙΑΣa

Η εφαρμογή θα ενεργοποιηθεί από τις 11:45. 

Link συμμετοχής – Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/87489146725a

3Η ΔΟΣΗ 2021 Β ΒΑΘΜΙΑa

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής zoom client for meetings, την οποία  θα πρέπει να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://zoom.us/downloada.   

Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής βήμα – βήμα:

  1. Επιλέγετε OK για την εγκατάσταση της εφαρμογής. Είναι δωρεάν. 
  2. Καλό είναι να κάνετε μία δοκιμή με άτομο του περιβάλλοντός σας, ώστε να εξοικειωθείτε.
  3. Επιλέγοντας το link συμμετοχής που βρίσκεται παρακάτω, στο παράθυρο του Zoom γράψτε το όνομά σας ολογράφως και στη συνέχεια επιλέγετε Join Meeting.
  4. Για τα windows 10, η εγκατάσταση γίνεται με δικαιώματα διαχειριστή “run as administrator”.

Περισσότερη βοήθεια για την εγκατάσταση μέσω βίντεο, με χρήσιμες οδηγίες, θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/uKTiBN8sWH4a   

 
 
Αναρτήσεις Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ιλίου στην Διαύγεια: