212/2019 – Σύμφωνη γνώμη για μερική κατάληψη του οδοστρώματος επί της Λ. Θηβών και Φιλιατρών για την αποκατάσταση του αγωγού ομβρίων

212/2019 – Σύμφωνη γνώμη για μερική κατάληψη του οδοστρώματος επί της Λ. Θηβών και Φιλιατρών για την αποκατάσταση του αγωγού ομβρίων