455/2017 – Σύνταξη τελικού σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018