Σύσταση παγίας προκαταβολής, ορισμός υπολόγου και καθορισμός δαπανών για το έτος 2013

Σύσταση παγίας προκαταβολής, ορισμός υπολόγου και καθορισμός δαπανών για το έτος 2013

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a