Σύσταση παγίας προκαταβολής, ορισμός υπολόγου και καθορισμός δαπανών για το έτος 2013