Την εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Στατιστική επεξεργασία δεδομένων επιδημιολογικής μελέτης στο Δήμο Ιλίου»

Την εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Στατιστική επεξεργασία δεδομένων επιδημιολογικής μελέτης στο Δήμο Ιλίου»

Την εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Στατιστική επεξεργασία δεδομένων επιδημιολογικής μελέτης στο Δήμο Ιλίου»

ade4022010.pdfa