005/2013 – Τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 6 «Χώρος Παιδικού Σταθμού» και στο Ο.Τ. 5 «Χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων» – «Μετατόπιση κόκκινου περιγράμματος»

005/2013 – Τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 6 «Χώρος Παιδικού Σταθμού» και στο Ο.Τ. 5 «Χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων» – «Μετατόπιση κόκκινου περιγράμματος»