Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.158ης πράξης/19-10-2009 που αφορούσε τον ορισμό επτά, τριμελών επιτροπών με τους εφόρους τους , για τα τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου: Πνευματικού Κέντρου, Βιβλιοθήκης, Μουσικής και Χορού, Λαογραφικού Μουσείου, Πινακοθήκης, Θεάτρου, Κινηματογράφου σύμφωνα με την 142/97 Α.Δ.Σ τροποποιητική της 356/88 Α.Δ.Σ .

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.158ης πράξης/19-10-2009 που αφορούσε τον ορισμό επτά, τριμελών επιτροπών με τους εφόρους τους , για τα τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου: Πνευματικού Κέντρου, Βιβλιοθήκης, Μουσικής και Χορού, Λαογραφικού Μουσείου, Πινακοθήκης, Θεάτρου, Κινηματογράφου σύμφωνα με την 142/97 Α.Δ.Σ τροποποιητική της 356/88 Α.Δ.Σ .

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.158ης πράξης/19-10-2009 που αφορούσε τον ορισμό επτά, τριμελών επιτροπών με τους εφόρους τους , για τα τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου: Πνευματικού Κέντρου, Βιβλιοθήκης, Μουσικής και Χορού, Λαογραφικού Μουσείου, Πινακοθήκης, Θεάτρου, Κινηματογράφου σύμφωνα με την 142/97 Α.Δ.Σ τροποποιητική της 356/88 Α.Δ.Σ .

adspk472010.pdfa

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.158ης πράξης/19-10-2009 που αφορούσε τον ορισμό επτά, τριμελών επιτροπών με τους εφόρους τους , για τα τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου: Πνευματικού Κέντρου, Βιβλιοθήκης, Μουσικής και Χορού, Λαογραφικού Μουσείου, Πινακοθήκης, Θεάτρου, Κινηματογράφου σύμφωνα με την 142/97 Α.Δ.Σ τροποποιητική της 356/88 Α.Δ.Σ .