152/2015 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 321/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου από μονοδρόμηση της οδού Κασσάνδρας από την οδό Φιλοκτήτου έως την οδό Έκτορος σε μονοδρόμηση της οδού Κασσάνδρας σε όλο το μήκος της με φορά από την οδό Φιλοκτήτου προς την οδό Έκτορος και εκ περιτροπής στάθμευση σ’ αυτή

152/2015 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 321/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου από μονοδρόμηση της οδού Κασσάνδρας από την οδό Φιλοκτήτου έως την οδό Έκτορος σε μονοδρόμηση της οδού Κασσάνδρας σε όλο το μήκος της με φορά από την οδό Φιλοκτήτου προς την οδό Έκτορος και εκ περιτροπής στάθμευση σ’ αυτή

152/2015 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 321/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου από μονοδρόμηση της οδού Κασσάνδρας από την οδό Φιλοκτήτου έως την οδό Έκτορος σε μονοδρόμηση της οδού Κασσάνδρας σε όλο το μήκος της με φορά από την οδό Φιλοκτήτου προς την οδό Έκτορος και εκ περιτροπής στάθμευση σ’ αυτή