072/2015 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 413/2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εξαίρεση των λεωφορείων ΟΑΣΑ από την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών και μεγάλου όγκου οχημάτων από την οδό Μαυρικίου

072/2015 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 413/2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εξαίρεση των λεωφορείων ΟΑΣΑ από την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών και μεγάλου όγκου οχημάτων από την οδό Μαυρικίου

072/2015 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 413/2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εξαίρεση των λεωφορείων ΟΑΣΑ από την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών και μεγάλου όγκου οχημάτων από την οδό Μαυρικίου