290/2013 – Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου