Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης σε όλους τους κατοίκους που βρίσκονται σε ανάγκη και ζητούν βοήθεια. Παράλληλα δε, αναπτύσσει δράσεις και δομές με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων καθώς και την πρόληψη και την αγωγή υγείας των κατοίκων.

Απαντήσεις σε ερωτήματα

  • Ταχυδρομικά: Δήμος Ιλίου , Κοινωνική Υπηρεσία, Κάλχου 48-50 ή Νέστορος 101 Τ.Κ.13122
  • Τηλεφωνικά: 2132030016, 017,018
  • Τηλεομοιοτυπία(FAX): 2102696898
  • Email: koinoniki@ilion.gr

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου υλοποιεί προγράμματα και δράσεις σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο που απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Ιλίου.

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία εδρεύει στην οδό Νέστορος αρ. 101, και τα τηλέφωνα όπου μπορείτε να απευθύνεστε είναι 213 20 30 016, 017, 018. Η ψυχολογική στήριξη απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Ιλίου. Τα ραντεβού γίνονται πρωινές ώρες, 8.00-15.00. Η συνάντηση με ψυχολόγο της υπηρεσίας, γίνεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, το οποίο υποβάλλεται είτε τηλεφωνικά είτε αυτοπροσώπως. Ο αριθμός και η συχνότητα των συναντήσεων καθορίζεται από τη διαγνωστική εντύπωση του ψυχολόγου ή του Κοινωνικού Λειτουργού. Ανάλογα με την εντύπωση που θα διαμορφωθεί, μπορεί να πραγματοποιηθούν λιγότερες των οκτώ ή περισσότερες των δέκα συναντήσεων.

Εάν εξυπηρετήστε μόνο απογευματινές ώρες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα Δημοτικά Ιατρεία του Αγίου Νικολάου, όπου πραγματοποιούν συνεδρίες εθελοντές ψυχολόγοι. Η διεύθυνση είναι Αγίου Νικολάου και Ζίτσης και το τηλέφωνο 210-5010074.

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην Κοινωνική Υπηρεσία τα τηλέφωνα όπου μπορείτε να απευθύνεστε είναι 213 20 30 016, 017, 018 από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-15:00