079/2009 – Υποβολή τεχνικών δελτίων από το Δήμο μας στην Κοινωνία της Πληροφορίας για τη δημιουργία web tv Ενημερωτικού Περιεχομένου για τους πολίτες

079/2009 – Υποβολή τεχνικών δελτίων από το Δήμο μας στην Κοινωνία της Πληροφορίας για τη δημιουργία web tv Ενημερωτικού Περιεχομένου για τους πολίτες

Υποβολή τεχνικών δελτίων από το Δήμο μας στην Κοινωνία της Πληροφορίας για τη δημιουργία web tv Ενημερωτικού Περιεχομένου για τους πολίτες

ads079.pdfa