162/2017 – Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του Δήμου Ιλίου

162/2017 – Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του Δήμου Ιλίου