Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη δημιουργία Αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη δημιουργία Αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα για τη δημιουργία Αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον και έχει ως κατωτέρω:

«Να μην εφαρμοστεί ο Ν. 4514/2016 που προβλέπει τη συρρίκνωση των κτηματολογικών γραφείων και την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων.

Ο Νόμος 4514/2016  προβλέπει όπως το κτηματολογικό γραφείο που λειτουργεί στο Ίλιον καταργηθεί και μεταφερθεί – συγχωνευθεί με το κτηματολογικό γραφείο Αχαρνών.

Σήμερα το Κτηματολογικό Γραφείο Ιλίου εξυπηρετεί τους Δήμους Πετρούπολης, Ιλίου και Αγ.Αναργύρων-Καματερού και η μετεγκατάστασή του θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα, όχι μόνο στους κατοίκους των Δήμων, αλλά και στους δικηγόρους όπου η εξυπηρέτησή τους θα είναι δύσκολη και χρονοβόρα λόγω έλλειψης προσβασιμότητας, δυσκολίας μετακίνησης και μη υπάρχουσας υποδομής.

Η κοινωνία δεν εξυπηρετείται με αυτήν την οργάνωση.

O Δήμος μας γίνεται δέκτης έντονων παραπόνων για τη κακή κτηματογράφηση, τις ελλείψεις σε καταχωρήσεις που τους αποκλείει από την αξιοποίηση της περιουσίας τους και τις επιβαλλόμενες πρόσθετες δαπάνες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους (δικαστήρια, μηχανικοί κ.λ.π.).

Για να κάνει τη δουλειά του σήμερα ένας δικηγόρος, ένας πολίτης, ένας μηχανικός πρέπει να πάει στο κτηματολογικό γραφείο ή στο υποθηκοφυλακείο και να λύσει την υπόθεση του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα κτηματολογικό γραφείο στις Αχαρνές που θα εξυπηρετεί και τους Δήμους Ιλίου, Πετρούπολης, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, ο συνολικός αριθμός των κατοίκων ξεπερνά τις 206.301.

Για να εφαρμοστεί ο Ν. 4514/2016 απαιτείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων και υλικοτεχνικός εξοπλισμός που δεν υπάρχει, όταν ακόμα και το δημόσιο δεν έχει ξεκαθαρίσει την περιουσία του. Είναι αναγκαία η ηλεκτρονική αναβάθμιση του σημερινού Κτηματολογίου στη βάση του δηλαδή στη Κεντρική Διεύθυνση ώστε η προσβασιμότητα και οι συναλλαγές να είναι ασφαλείς.

Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα πρακτικά καθώς απαιτεί την προμήθεια πρώτα της απαραίτητης υποδομής (ηλεκτρ. εξοπλισμό, εκπαίδευση προσωπικού κ.λπ.)

Το Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Ιλίου στελεχώνεται σήμερα από προσωπικό με εμπειρία πάνω από είκοσι (20) έτη και διευθύνεται από Νομικό με τριακονταετή υπηρεσία.

Δηλαδή διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως αυτοτελές Κτηματολογικό Γραφείο που να εξυπηρετεί τους Δήμους Πετρούπολης,  Ιλίου και Αγ. Αναργύρων Καματερού.

Έτσι λοιπόν

ΖΗΤΑΜΕ

Τη δημιουργία αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον Αττικής, με πλήρη στελέχωση ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια και εύρυθμη, για τις ανάγκες του κοινού, λειτουργία του .»

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:

  • Στην Βουλή των Ελλήνων
  • Στην Γενική Γραμματεία Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
  • Υπουργείο Εσωτερικών
  • Υπουργείο Δικαιοσύνης
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  • Ελληνικό Κτηματολόγιο
  • Στον τοπικό τύπο
  • Στο διαδίκτυο

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη δημιουργία Αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιονa