Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη δυσμενή απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και τη μη ικανοποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Δήμου στο Διοικητικό του Συμβούλιο

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη δυσμενή απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και τη μη ικανοποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Δήμου στο Διοικητικό του Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στην έκτακτη συνεδρίασή του την Τρίτη 20.10.2020, ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τη δυσμενή απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και τη μη ικανοποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στο Διοικητικό του Συμβούλιο, όπως αυτές περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 59714/20.11.2019 έγγραφο του Δήμου:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου, με αφορμή τη δυσμενή απόφαση του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης εκφράζει απερίφραστα την αντίθεση και την αγανάκτησή του για τη μη αποδοχή της τεκμηριωμένης πρότασης του Δήμου που αφορά την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης αθλητικών και λοιπών ζωτικής σημασίας χώρων για την πόλη (αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης, πράσινο σημείο, αμαξοστάσιο, φυτώριο κλπ. όπως αυτοί αποτυπώνονται στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 72700/15.10.2020 αίτημα του Δήμου).

Εκτός των ανωτέρω, ο Δήμος Ιλίου, προκειμένου να συμμετέχει με εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 59714/20.11.2019 έγγραφό του προς τον Περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος είναι εκ του νόμου ο αρμόδιος για τον ορισμό του Δ.Σ. του Φορέα, έθεσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν τηρηθεί:

 1. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 42172/24.09.2019 σχετικό υπόμνημα που υποβάλαμε και αφορούν την επαναφορά παραχώρησης των αθλητικών και άλλων, ζωτικής σημασίας, χώρων για την πόλη μας, οι οποίοι είχαν παραχωρηθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στον Δήμο Ιλίου πριν την ψήφιση του Ν.4414/2016 (αθλητικές εγκαταστάσεις, που αποτελούν το αθλητικό ισοζύγιο της πόλης μας, χώροι στάθμευσης, πράσινο σημείο, αμαξοστάσιο, φυτώριο κλπ.).
 2. Άμεση διασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του Πάρκου. Ο Δήμος Ιλίου έδωσε μία απολύτως προσωρινή λύση, εξασφαλίζοντας 1.000 κυβικά μέτρα νερού το 24ωρο από το πηγάδι «Πρέση».
 3. Στεγανοποίηση όλων των λιμνών.
 4. Αποκατάσταση, επέκταση φωτισμού και διασφάλιση επάρκειάς του στο Πάρκο. Με ευθύνη της Περιφέρειας και του Φορέα, εξέπνευσε η προθεσμία ισχύος της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τον ΑΣΔΑ για τον ηλεκτροφωτισμό του Πάρκου.
 5. Φύλαξη του Πάρκου για την άρση των φαινομένων βανδαλισμού και την αποκατάσταση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών εντός αυτού, η οποία μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, με ηλιακές κάμερες, ηχητικά συστήματα, drone κλπ.
 6. Εκπόνηση μελετών για την περιφρούρηση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα του Πάρκου, την ανάδειξή του ως πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου και μοναδικό οικοσύστημα εντός του πυκνοδομημένου οικιστικού ιστού της δυτικής Αθήνας. Για την υλοποίηση των παραπάνω επιβάλλονται πρωτοβουλίες από το Φορέα που δεν έχουν αναληφθεί, όπως οι παρακάτω:
 • Τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, για την προστασία του Πάρκου.
 • Ανακατασκευή του συστήματος ανακυκλοφορίας του νερού στις λίμνες.
 • Τοποθέτηση περίφραξης στο Πάρκο.
 • Δίκτυο Wi-Fi για τους επισκέπτες.
 • Πρόσληψη απαραίτητου εξειδικευμένου και λοιπού προσωπικού, όπως γεωπόνοι, δενδροκηπουροί, δασονόμοι, εργάτες κήπων και καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, σιδηρουργοί, ξυλουργοί κ.ά.
 • Προμήθεια εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και μηχανημάτων, όπως, απορριμματοφόρα, πρέσες, μικρά φορτηγά για μεταφορά κλαδιών, σκαπτικά μηχανήματα, φορτωτή, καλαθοφόρο τρακτέρ, φρέζα, μηχανήματα αποψίλωσης, θρυμματιστή κλαδιών, κομποστοποιητές, καταστροφέα, χλοοκοπτικά κλπ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου εκφράζει την απογοήτευση και τη δίκαιη αγανάκτησή του για τη διαχρονική απαξίωση του Πάρκου και ενός ολόκληρου Δήμου.

Για το λόγο αυτό:

Καλεί την Περιφερειακή Αρχή ως εποπτεύουσα του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου να επανεξετάσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την αρνητική τους θέση απέναντι στην τεκμηριωμένη πρόταση του Δήμου Ιλίου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος θα αναγκαστεί να αναθεωρήσει την απόφασή του για τη συμμετοχή στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω και την αποκατάσταση του ζητήματος, δηλώνει απερίφραστα ότι θα αγωνιστεί σκληρά, μέχρι τελικής δικαίωσης του Δήμου και θα κινητοποιήσει το σύνολο των φορέων, των συλλόγων και των Δημοτών μας για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του πάρκου.

Θα ενημερώσει με την εκτύπωση και διανομή σχετικού εντύπου  όλες τις οικογένειες και τους φορείς της πόλης.»

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:

 • Περιφέρεια Αττικής
 • Φορέα Διαχείρισης Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»
 • ΚΕΔΕ
 • ΠΕΔΑ
 • Βουλευτές όλων των κομμάτων
 • Έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ τοπικής και πανελλαδικής εμβέλειας

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη δυσμενή απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και τη μη ικανοποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Δήμου στο Διοικητικό του Συμβούλιοa