005/2020 – Λήψη απόφασης για δέσμευση μιας επί πλέον θέσης στάθμευσης στο Α.Τ. Ιλίου