18 Αυγούστου, 2020

18 Αυγούστου, 2020

Έκτακτη Προμήθεια υλικών για την προστασία από τον Covid-19: 2η Ομάδα: Ελαστικά γάντια μιας χρήσης a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ΚΜ76/20 μελέτη που αφορά την «Έκτακτη Προμήθεια υλικών για την προστασία από τον Covid-19: 2η Ομάδα: Ελαστικά γάντια