007/2020 – Λήψη απόφασης προσωρινής απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων από οδούς του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020

007/2020 – Λήψη απόφασης προσωρινής απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων από οδούς του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020