01/02/2011 Σύνθεση Δ.Σ., Αντιδημάρχων και Επιτροπών

01/02/2011 Σύνθεση Δ.Σ., Αντιδημάρχων και Επιτροπών

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
 
Ζενέτος Νικόλαος, Δήμαρχος Ιλίου
 
Πρόεδρος Δ.Σ. Κουκουβίνος Δημήτριος.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κακούρης Αντώνης.
Γραμματέας Δ.Σ. Γραμμένου Μαρία.
 
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ε.Π.
Βομπιράκη Νικολέττα, τηλ. 213 2030 181, με τις εξής αρμοδιότητες:
Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
1.    Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2.    Την εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
3.    Την συνυπογραφή μετά των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
4.    Την υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος και σφράγιση αυτού, κατόπιν συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του Ν.3463/06.
5.    Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας προσωπικού, πληρωμής των ενοικιαζόμενων χώρων,  πληρωμής ΔΕΚΟ  και παγίας προκαταβολής.
6.    Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
7.    Την τέλεση πολιτικών γάμων.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λιόσης Γεώργιος , τηλ.: 213 2030171 , με τις εξής αρμοδιότητες:
1.    Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2.    Tην εποπτεία της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
3.    Τη συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των Δημοτικών Κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών σε αυτά.
4.    Την μέριμνα για την διενέργεια επιθεωρήσεων για αυθαίρετες καταλήψεις και επεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και την ευθύνη αποκατάστασης.
5.    Τη συνυπογραφή μετά των διευθυντών των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
6.    Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
7.    Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αυγουλάς Ευάγγελος, τηλ. 213 2030013, με τις εξής αρμοδιότητες:  
1.    Την ευθύνη οργάνωσης και εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας του Δήμου.
2.    Τις αρμοδιότητες σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου.
3.    Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Χαραλαμπόπουλος  Ιωάννης, τηλ.: 210-2632369, με τις εξής αρμοδιότητες: 
1.    Την εποπτεία της Δ/νσης Μηχανολογικού και Καθαριότητας.
2.    Την ευθύνη για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας από το εργατοτεχνικό προσωπικό (την εργασία κατά τις απογευματινές ώρες – Κυριακές – Αργίες) και την κατανομή του προσωπικού σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της ως άνω Διεύθυνσης.
3.    Την μέριμνα για την περισυλλογή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
4.    Την ευθύνη ετοιμότητας και αποδοτικής λειτουργίας της επιτροπής ΠΣΕΑ στην οποία θα προΐσταται.
5.    Την εποπτεία των λαϊκών αγορών και πανηγύρεων του Δήμου μας και την εφαρμογή των μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία τους.
6.    Την συνυπογραφή μετά του διευθυντού των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
7.    Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αλεξόπουλος Βασίλειος, τηλ.:210-2622760, με τις εξής αρμοδιότητες:  
1.    Την εποπτεία της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
2.    Την ευθύνη για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας από το εργατοτεχνικό προσωπικό και την κατανομή του προσωπικού σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της ως άνω Διεύθυνσης.
3.    Την συνυπογραφή μετά του διευθυντού των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
4.    Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :       ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.    ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.    ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
3.    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4.    ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5.    ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.    ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7.    ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.    ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.    ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
2.    ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.    ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
4.    ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5.    ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:         ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.    ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
2.    ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.    ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4.    ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5.    ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.    ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ
7.    ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
8.    ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.    ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3.    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4.    ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.    ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 

<!–